Màn sáo dọc cung cấp tính linh hoạt tuyệt vời cho các cửa sổ lớn hoặc cửa ra vào sân vì các thanh có thể được di chuyển chính xác để tận hưởng ánh sáng tự nhiên, giảm độ chói hoặc bảo vệ sự riêng tư của bạn.

rèm tốt rèm lá dọc
ảnh 1
ảnh 2
ảnh 3
ảnh 4
ảnh 5
ảnh 6
rèm tốt rèm lá dọc
ảnh 7
ảnh 8
ảnh 9
ảnh 10
ảnh 11
ảnh 12
ảnh 13
ảnh 14
ảnh 15
ảnh 15
ảnh 16
ảnh 17
ảnh 18
ảnh 19
ảnh 20
ảnh 21

Leave a comment