Nhà mình làm có 1 cửa sổ, gọi mấy bên chẳng ai nhận, cuối cùng mình tìm đc Rèm Tốt, 1 ngày là xong.